Kvalitet siden 1875

C. M. Mathiesen & Co. AS er en rørentreprenør som leverer alle typer rørtekniske anlegg til sykehus, hotell, industri, kontor og forretningsbygg. Vi utfører også alle former for service- og rehabiliteringsoppdrag.

Adresse: Brynsengveien 5
Postadresse:
P.B. 6478 Etterstad 0605 OSLO

Telefon:
22071900
cmm@cmmco.no

Org.nr:
960007247

Kontakt